projekti
vsi (35)
[BU] vznik (27)
[FW] tok (27)
[FX] fleksibilno (26)
[M] modul (21)
[PI] vtičnik (15)
[PT] prototip (13)
[S] trajnostnost (23)
[T] čas (16)

studio

data
koncepti
[BU] vznik
[FW] tok
[FX] fleksibilno
[M] modul
[PT] prototip
[S] trajnostnost
 

podatki team opis

Turistično informacijski center Postojna

status:
zgrajeno

datum:
2011-2014

naročnik:
Občina Postojna

lokacija:
Postojna

tip:
turizem

bruto površina:
108 m2


 

arhitektura in notranja oprema:
studio stratum/arco d. o. o.
Polona Filipič
Peter Šenk
Marko Pretnar

sodelavci:
Primož Špacapan
Nejc Jurič

gradbene konstrukcije: CBD d. o. o., Biro Črta d. o. o.;
električne instalacije in električna oprema: Progalant d. o. o.
strojne instalacije in strojna oprema: Arctur projektiva d. o. o.
zasnova požarne varnosti: P-Študija, Liljana Ožbot s. p.;

 

 

foto: Virginia Vrecl

 

INPUT: Naročnik je na obravnavani lokaciji ob Kosovelovi cesti v Postojni, na kateri je nekoč stala bencinska črpalka, želel urediti sodoben objekt počivališča za obiskovalce, ki s spremljajočo infrastrukturo obiskovalcem nudi pomoč oz. turistične informacije, servis in razvedrilo na poti do njihove destinacije. Zasnova objekta je prilagojena posebnosti lokacije in vsebini objekta.
OUTPUT:
Predlagana ureditev turistično informacijske točke (TIC) zaseda prostor vzdolž Kosovelove ceste, južno od obstoječega avtobusnega postajališča pri stavbi Mercatorja in tako omogoča turistom enostaven dostop do informacij o Postojni, širši Notranjsko-kraški regiji in Zelenem krasu. Celotna ureditev obsega ohranitev obstoječega avtobusnega postajališča, ureditev novega uvoza in izvoza za predvideno manjše počivališče z 10 parkirnimi mesti za avtomobile, objekt TIC-a s sanitarijami za turiste ter ureditev vseh tlakovanih in zelenih površin z razmestitvijo in izborom urbane opreme ter postavitvijo potrebnih informacijskih tabel. Vse predvidene zelene površine so ustrezno utrjene in opremljene z izbrano urbano opremo in razsvetljavo. Novi parkirni prostori so tlakovani s travnimi ploščami. Vse povozne površine so asfaltne, tlakovan je le predprostor TIC-a, ki je nekoliko dvignjen in deluje kot vmesna povezovalna ploščad med objektom in obstoječim postajališčem za avtobuse. Objekt TIC-a je sestavljen iz dveh programskih sklopov. Prodajne galerije, ki služi kot turistično informacijski center, v sklopu katere so razstavljeni elementi in informacije vidni tako od znotraj kot od zunaj. Na previsnem delu strehe je nameščena info tabla, ki služi kot informacijski displej. Servisni del, ki je sestavljen iz moških in ženskih sanitarij, ki so hkrati tudi sanitarije za gibalno ovirane, je od prodajne galerije ločen in se, ko objekt ne obratuje, popolnoma zapre. Objekt TIC-a je sodobno oblikovan, a hkrati usklajen z okolico, v kateri postane, zaradi svoje izvirne oblike, neke vrste označevalec (landmark).

[BU] vznik/Koncept ureditve odraža upoštevanje obstoječih prostorskih in prometnih ureditev (avtobusno postajališče), ki jih zaradi stroškov investicije ni smiselno prestavljati. Prav tako ureditev ohranja vsa obstoječa drevesa in se zelo subtilno umešča v prostor. Pas urejanja je pomaknjen na skrajni južni del območja in obsega nizanje različno oblikovanih ambientov, s čimer se zagotavlja raznovrstnost, jasnost ter atraktivnost predlagane ureditve.

[E] eko/Objekt upošteva načela trajnostne gradnje tako po uporabi gradbenih materialov, kot tudi s samo obliko in orientacijo. Uporaba lokalnih materialov pa parafrazira prepoznavno notranjsko-kraško gradbeno tipiko na sodoben način.

[FX] fleksibilno/Prostor prodajne galerije je fleksibilen in omogoča gibanje med elementi opreme ali razstavnimi eksponati. Ločeno osvetljevanje posameznih točk omogoča poljubne konfiguracije in poudarke v interieru in eksterieru.

[FW] tok/Tik ob urejenemu uvozu na počivališče je predviden vstopni park z urejenimi prostori za sprostitev, ki se nadaljujejo v urejeno parkirišče za 10 avtomobilov. Le-to se zaključi ob predvidenem območju objekta TIC s sanitarijami, ki se odpira proti urejeni zeleni površini, parku sprostitve in igre.

[M] modul/Fasado in tloris objekta členijo strukturirane modularne enote.

[PT] prototip/Objekt je pretežno steklen, pokrit s poudarjeno streho, obdano v les. Poudarjena enotna površina, ki prehaja iz fasade v streho, nadstrešek in označevalec je prostorski atraktor, ki s svojo obliko ekonomično združuje funkcijo fasade, strehe in označevanja v en razpoznaven arhitekturni element. Streha povezuje ločena dela prodajne galerije in servisni del.